2019-12-05 09:09:36

Poništenje natječaja učitelj/ica kemije

Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja/ice kemije (m/ž) – nepuno, određeno vrijeme – 8 sati tjedno, objavljenog 25. studenog 2019. godine na oglasnoj ploči, web stranici Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), ravnateljica Osnovne škole-Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj – Portole,  Ljubica Puškar, mag. educ. bio. i kem. donosi:

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto učitelja/ice kemije

I.

Poništava se natječaj za radno mjesto učitelja/ice kemije (m/ž) – nepuno, određeno vrijeme – 8 sati tjedno, objavljenog 25. studenog 2019. godine na oglasnoj ploči, web stranici Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

II.

Ova odluka bit će objavljena na oglasnoj ploči, mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

III.

Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ravnateljica: Ljubica Puškar, mag.educ.bio. i kem.

KLASA: 112-02/19-03/16

URBROJ: 2105-20-01-19-01

Oprtalj, 5.12.2019. godine

 

                                                                                                   

 

 


Osnovna škola Milana Šorga Oprtalj