2020-05-22 10:54:15

PROVEDBENI PLAN za uključivanje svih učenika u razrednoj nastavi u školi od 25. svibnja 2020. godine

Temeljem članka 99. Statuta Osnovne škole – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole, zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. travnja 2020., Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanje djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu Upute HZJZ-a) i Preporuke za organizaciju rada u razrednoj nastavi i upute za vrednovanje i ocjenjivanje Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25. 5. 2020. godine (u daljnjem tekstu Preporuke MZO-a) ravnateljica Škole donosi

PROVEDBENI PLAN

za uključivanje svih učenika u razrednoj nastavi u školi od 25. svibnja 2020. godine

 

I.

PROVEDBENI PLAN

za uključivanje svih učenika u razrednoj nastavi u školi od 25. svibnja 2020. godine

Provedbeni plan nalazi se u privitku.


Osnovna škola Milana Šorga Oprtalj