2020-05-25 10:04:50

OBAVIJEST - obrasci

U privitku se nalaze obrasci za upis i za ispis sa izbornog predmeta.

Zahtjevi za ispisom ili upisom na izorni predmet dostavljaju se najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za slijedeću školsku godinu.

Iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

                                                                           Članak 27.

(5) Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.

(6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

 

 


Osnovna škola Milana Šorga Oprtalj