2020-08-27 10:12:27

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 VEZANO ZA RAD ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo-HZJZ je objavio Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad škole u školskoj godini 2020./2021.
Detalje o organizacijai rada u našoj škole bit će objavljeni nakon detaljne analize navedenih uputa.


Osnovna škola Milana Šorga Oprtalj